Multimediální techniky

jsou bakalářský studijní obor na Slezské univerzitě v Opavě. Obor se věnuje filmové a dokumentární tvorbě, experimentální fotografii a popularizaci vědy a techniky.

logo FPF SU

PROČ STUDOVAT MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY?

Dodáme Ti nezbytné vědomosti, naučíme Tě profesionální práci v oblasti nových médií, multimediální nebo audiovizuální tvorby. Vytvoříme společně Tvé profesionální portfolio a přivedeme Tě do prostředí s kontakty, které můžeš ve své budoucí kariéře využít. Tak je studium koncipováno. Někteří, zpravidla ti pilnější studenti, odcházejí studovat v navazujících magisterských oborech (třeba umělecké směry) někteří pokračují v navazujícím studiu aplikované fyziky, někteří se uplatní ještě během studia a odcházejí přímo do praxe.

Jaké jsou podmínky a termíny k přihlášení ke studiu?

Na obor Multimediální techniky se koná pouze ústní přijímací zkouška formou motivačního pohovoru. Jako uchazeč musíš prokázat svůj vztah k multimediální nebo audiovizuální tvorbě. Pokud máš, měl bys představit své portfolio. Cílem je zjistit, zda se v klíčových oblastech orientuješ a do jaké hloubky.

Aktuálně z INSTAGRAMu

 

Bezruč - Ještěr od Lysé hory [film o filmu]


Celovečerní dokument GRYGAR [trailer]

Výuka napojená na praxi

Pro aktivní studenty může být studium na našem oboru finančně ziskové! Díky spolupráci s mnoha institucemi a firmami můžete rozvíjet své dovednosti v oboru za pomoci mimořádných stiepndií, máte možnost získávat zakázky a drobné brigády v oblasti multimediální a audiovizuální práce již od prvního ročníku studia.

Špičkové vybavení
je vždy dostupné

Vybavení našeho oboru odpovídá nejmodernějším trendům jak ve fotografii, tak v kinematografii. A především, naše technika je plně dostupná studentům i pro jejich mimoškolní aktivity!

Mezi vědou a uměním

Od studenta čekáme kus píle a snahy porozumět dosud neznámým věcem. Pro naše studenty musí být tvořivost a kreativita výzvou. Multimediální techniky nejsou ani uměleckým oborem, ani nejsou studiem fyziky. Jsou propojením mezi uměním a zákony přírody. Student navíc může zvolit profilaci, ve které se zaměří buď na filmovou/fotografickou tvorbu, nebo na multimediální techniku, nebo na popularizaci vědy a techniky.

Studuj Multimediální techniky

na Slezské univerzitě v Opavě!