Multimediální techniky

Multimediální techniky jsou studijní program na Slezské univerzitě v Opavě poskytující komplexní vysokoškolské vzělání v oblasti audiovize, popularizace vědy a techniky a tvorby široké škály multimédií. V bakalářské i navazující formě se můžete věnovat filmové a dokumentární tvorbě, popularizaci vědy nebo tvorbě pořadů pro sférickou projekci a planetária.

logo FPF SU

PROČ STUDOVAT MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY?

Multimediální techiky jsou profesní a ryze praktický studijní program silně orientovaný na zvládnutí všech potřebných dovedností při tvorbě audiovizuálního díla a na řemeslnou zručnost v digitální filmové práci. Nejsme výrobna diplomů ani si nehrajeme na umělecké studium. U nás se naučíte vše potřebné pro zvládnutí řemesla audiovize, napojíte se na skutečné profíky v oboru a budete pracovat s partou skvělý lidí. Máme špičkové vybavení, které odpovídá nejmodernějším trendům v digitální kinematografii. A především, naše technika je plně dostupná studentům i pro jejich mimoškolní aktivity!

JAKÉ JSOU PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU?

Na obor Multimediální techniky se koná pouze ústní přijímací zkouška formou pohovoru. Uchazeč musí prokázat svůj vztah k multimediální nebo audiovizuální tvorbě, popřípadě k přírodním vědám. Pokud disponuje svým portfoliem, měl by jej uchazeč představit. Cílem přijímacích zkoušek není selektovat, ale zjistit, zda se pro studium hodí a jaké má zájemce předpoklady.

 

Bezruč - Ještěr od Lysé hory [film o filmu]


Celovečerní dokument GRYGAR [trailer]

Výuka napojená na praxi

Pro aktivní studenty může být studium na našem oboru finančně ziskové! Díky spolupráci s mnoha institucemi a firmami můžete rozvíjet své dovednosti v oboru za pomoci mimořádných stiepndií, máte možnost získávat zakázky a drobné brigády v oblasti multimediální a audiovizuální práce již od prvního ročníku studia.

Náš technologický park
je absolutní špička

Kinosál s kapacitou 170 osob a plátnem šíře 7 metrů, Dolby Surround 7.1. Filmový ateliér typu black box 200 m² se stropy 5 m vybavený špičkovým světelným parkem včetně světových značek typu Mole Richardson. Unisféra - sférické kino s kapacitou 50 osob, 8m průměrem projekční kopule s rozlišením 5,3K a nejostřejším obrazem na světě, který obhospodařuje 8 DCI laserových projektorů Barco doplněných o Dolby Surround 5.1. Dále střižny, barvící stanice, zvuková kaboratoř a vlastní astronomická observatoř.

Mezi vědou a uměním

Od studenta čekáme kus píle a snahy porozumět dosud neznámým věcem. Pro naše studenty musí být tvořivost a kreativita výzvou. Multimediální techniky nejsou ani uměleckým oborem, ani nejsou studiem fyziky. Jsou propojením mezi uměním a zákony přírody. Student navíc může zvolit profilaci, ve které se zaměří buď na filmovou/fotografickou tvorbu, nebo na multimediální techniku, nebo na popularizaci vědy a techniky.

Studuj Multimediální techniky

na Slezské univerzitě v Opavě!